Kas yra Trobos?Pagalba

Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

UAB „Trobos“, (juridinio asmens kodas 305596596, adresas Ozo g. 25, Vilnius)(toliau – Trobos.lt), valdanti Trobos.lt el. prekyvietę yra Privatumo politikoje (toliau – Politika) aprašytų asmens duomenų valdytojas. Šioje Politikoje pateikiama svarbiausia informacija apie Prekyvietės pirkėjų, lankytojų (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymą, įskaitant duomenų tvarkymo apimtį, tikslus ir pagrindus bei duomenų subjektų teises.

Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu ar kuria nors jo dalimi, prašome mums neteikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju, deja, bet mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis tam tikromis mūsų paslaugomis, teikiamomis naudomis ir pasiūlymais.

Perskaitę šią Politiką Jūs sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kur juos saugome ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite.

Ši Politika gali būti mūsų keičiama, atnaujinama, todėl mes patariame Jums ją retkarčiais perskaityti, susipažinti su naujausia dokumentų versija. Aktualią Politikos versiją visuomet rasite interneto svetainėje www.trobos.lt.

Politikoje naudojamos sąvokos:

Paskyra – Prekyvietės paskyra, suteikianti teisę apsipirkti Trobos.lt elektroninėje prekyvietėje.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, susikūręs Paskyrą.

Pardavėjas – nepriklausomas prekių ar paslaugų teikėjas, parduodantis prekes Prekyvietėje.

Prekyvietė – Trobos.lt elektroninė prekyvietė, prieinama internetu adresu www.trobos.lt arba per Trobos.lt mobiliąją programėlę.

Programėlė – Trobos.lt mobilioji programėlė.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Taisyklės – Prekyvietės pirkimo-pardavimo taisyklės

Užsakymas – vieno ar kelių Prekyvietėje prekes platinančių Pardavėjų prekių užsakymas ir įsigijimas.

Kitos sąvokos atitinka Taisyklėse bei Reglamente naudojamas sąvokas.

I. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS SUSIKURIANT PASKYRĄ?

Jums nusprendus įsigyti Prekyvietėje siūlomas Pardavėjų prekes, yra būtina užsiregistruoti ir susikurti asmeninę Paskyrą. Paskyros sukūrimui prašysime  

Duomenys pateikiami registruojantis Prekyvietėje ir sukuriant Paskyrą

 • Registracijos duomenys:
  • Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas. Jei registruojatės su „Facebook“ arba „Google“ socialinio tinklo paskyra, tuomet tvarkysime su šia paskyra susietą el. pašto adresą.
  • Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo: Tvarkomi Pirkėjo – juridinio asmens atstovo (kontaktinio asmens) pateiktas vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas.
  • Nepateikus šių duomenų, negalėsime susikurti Paskyros.
 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  • Paskyros sukūrimas ir administravimas;
  • Galimybės teikti Užsakymus suteikimas;
  • Susisiekimas su Pirkėju esant tam tikriems nesklandumams, Prekyvietės gedimams;
  • Prekyvietės administravimas, jos veikimo tobulinimas, naujų funkcionalumų poreikio analizavimas;
  • Tvarkymo teisinis pagrindas atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us);
  • Registracijos metu sudaromos sutarties tarp Prekyvietės ir Pirkėjo sudarymas ir vykdymas. Su sutarties sąlygomis galite susipažinti Taisyklėse.  
 • Tvarkymo terminas
  • 3 metai nuo paskutinio Jūsų Užsakymo pateikimo dienos, arba iki kol nuspręsite ištrinti Paskyrą.
  • Jūsų pateiktus sutikimus, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, teikti Jums svarbią informaciją apie Prekyvietę, Taisyklių ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, siekdami Jums tinkamai pristatyti įsigytas prekes.

Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami registracijos ir kiti nurodyti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų (pvz., tuo atveju, jeigu nustosite naudotis / pakeisite mobiliojo ryšio telefono numerį, pasibaigs Jūsų nurodyto numerio galiojimo laikas ir pan.), gali kilti nepatogumų kitiems asmenims (pvz., tuo atveju, jeigu Jūsų nurodytu telefono numeriu naudojasi kiti asmenys), be to, mums gali būti sunku užtikrinti, kad galėsite visapusiškai naudotis Prekyviete, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant kitas mūsų siūlomus naudas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų Paskyrą.

Pasikeitusius ar netikslius registracijos duomenis galite atnaujinti prisijungę prie Paskyros.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą Jūsų nurodytu el. pašto adresu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimą tikrovei esate atsakingi Jūs. Priimdami Jūsų registracijos anketą ir sukurdami Paskyrą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šia Politika ir Prekyvietės Taisyklėmis.  

II. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME NAUDOJANTIS PASKYRA IR APSIPERKANT PREKYVIETĖJE?

2.1. Užsakymo pateikimas ir vykdymas, prekių grąžinimas

Kai Prekyvietėje užsakote prekes, prašome Jūsų pateikti tam tikrus papildomus duomenis, būtinus visiems Užsakymo etapams – prekių užsakymui, apmokėjimui, pristatymui bei, jei pageidaujate, prekių grąžinimui..  

Duomenys pateikiami registruojantis elektroninėje parduotuvėje ir / arba užsisakant prekes ir įvykdant užsakymą.

 • Pirkėjo tapatybės duomenys. Užsakymui sukurti naudojame Jūsų Paskyros registracijos metu pateiktus duomenis:
  • Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo:
   • Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas.
   • Jei registruojatės su „Facebook“ arba „Google“ socialinio tinklo paskyra, tuomet tvarkysime su šia paskyra susietą informaciją – vardą, pavardę, el. pašto adresą.
  • Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo:
   • Tvarkomi Pirkėjo – juridinio asmens atstovo (kontaktinio asmens) pateiktas vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas.
 • Apmokėjimo informacija: Duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų ir kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris, kiti apmokėjimo duomenys (pvz., kortelės tipas, numeris).
 • Duomenys sąskaitos faktūros išrašymui:
  • Jei Pirkėjas yra fizinis asmuo: vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo – verslininkas) el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie Užsakymą ir apmokėjimą.
  • Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo: Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktinis el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie Užsakymą ir apmokėjimą.
 • Pristatymo duomenys:  
  • Prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, pristatymo adresas ar paštomatas (jei tokia galimybė suteikiama), pristatymo laikas.
  • Teikiant Užsakymą, suteikiame galimybę nurodyti ir kitas, nei registracijoje nurodyta, prekių pristatymo vietas. Tokiu atveju tvarkome kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris ir pristatymo adresas bei pristatymo laikas.
  • Pristačius Užsakymą, Kurjeris taip pat surinks prekes atsiimančio asmens parašą bei patikrins prekes atsiimančio asmens tapatybės dokumentą (jei įsigyjamos prekės, kurias įsigyti galima tik asmenims, sulaukusiems tam tikro amžiaus).
 • Tvarkymo teisinis pagrindas atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us):
  • Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sutarties (prekių pirkimo-pardavimo) sudarymui ir jo įvykdymui. Su pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis galite susipažinti Taisyklėse.
  • Tvarkyti duomenis būtina, siekiant mūsų teisėto intereso (pvz. siekiant įvykdyti užsakymą trečiajam asmeniui).
 • Duomenų perdavimas; Vykdant Užsakymą, tam tikrus jūsų duomenis perduosime:
  • Pardavėjui, kurio prekes įsigijote perduodame informaciją apie Jūsų Užsakymą: Jūsų vardą, pavardę bei užsakytas prekes, užsakymo sumą, informaciją apie gautą apmokėjimą. Duomenys yra perduodami tam, kad Pardavėjas galėtų suruošti užsakymą bei išrašyti sąskaitą.
  • Pardavėjui taip pat galime perduoti Jūsų kontaktinę informaciją, kilus ginčui dėl prekių kokybės ar Jums pageidaujant grąžinti prekę praėjus 14 dienų terminui (jei Pardavėjas tokią galimybę suteikia), kaip tai yra numatyta Taisyklėse.
  • Kurjeriui perduodame informaciją apie Užsakymą, pristatymo adresą, Jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją.
  • Klientų aptarnavimo paslaugas teikiančiai bendrovei galime perduoti Jūsų vardą, pavardę, adresą ir kontaktinę informaciją (el. pašto adresą ir telefono numerį) bei informaciją apie Užsakymą.
 • Tvarkymo terminas:
  • Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina pirkimo-pardavimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
  • Jūsų pateiktus sutikimus, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant tam, kad galėtume atsiųsti paštomato kodą, derinti Užsakymo pristatymo laiką ar kitas aplinkybes, įspėti apie vėlavimus, perduoti juos Kurjeriui (pristatymo tikslais) ar Pardavėjui (prekių grąžinimo tikslais).

Atsiskaitydami už Prekes Jūs pasirenkate atsiskaitymo būdą ir esate nukreipiamas į mūsų mokėjimų surinkimo paslaugų teikėją UAB „Opay solutions“. Jums atsiskaitant pasirinktu būdu jokios Jūsų mokėjimo informacijos nerenkame.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti kitų Pirkėjų, pavyzdžiui, jeigu kiti asmenys norės Jums padovanoti Prekyvietėje įsigytas prekes ar tiesiog nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų asmens duomenis Politikoje nurodytomis sąlygomis tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Šiuo atveju Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Jeigu nepateiksite aukščiau nurodytų asmens duomenų, galime negalėti priimti ir įvykdyti Jūsų Užsakymo.  

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

2.2. Paskyros administravimas, privalumų teikimas

Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų Paskyrą, taip pat suteikdami galimybę Jums naudotis Prekyviete, vykdydami pagal Taisykles sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis (siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Užsakymus), spręsdami iš pirkimo-pardavimo sutarčių ir Jūsų aptarnavimo kylančius klausimus, siekdami tinkamai įvykdyti Jūsų Užsakymus ar kitokio pobūdžio prašymus, susijusius su užsakytomis prekėmis (pavyzdžiui, prekių grąžinimo atvejai, tinkamų prekių pristatymui užtikrinti ir pan.), o taip pat administruodami Prekyvietės platformą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą Pirkėjams, mes tvarkome Jūsų Užsakymų istorijos duomenis.

Paskyros duomenys

 • Duomenys: Registracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie Paskyros duomenys, veiksmai Paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (tokius kaip IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, prisijungimo duomenys, bei kita naršymo ir susijusi techninė informacija) (daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų naršymo duomenis – Slapukų politikoje), Užsakymų data ir laikas, užsakytų prekių pavadinimai, kiekiai, bendra prekių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), suteiktų nuolaidų suma, Užsakymo statusas, mokėjimo būdas.
 • Tvarkymo teisinis pagrindas: Registracijos metu sudaromos sutarties tarp Prekyvietės ir Pirkėjo sudarymas ir vykdymas. Su sutarties sąlygomis galite susipažinti Taisyklėse.
 • Tvarkymo terminas:
  • Visą laikotarpį, kol Jūs esate registruotas Paskyros vartotojas. Techninius naršymo duomenis, įskaitant duomenis surinktus slapukų pagalba, saugome terminą, kuris nurodytas Slapukų politikoje.
  • Pirkimo istorijos duomenis tvarkysime 3 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
  • Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Automatizuotas duomenų tvarkymas  

Administruodami Prekyvietę, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą Pirkėjams, bei siekdami kitų Politikoje įtvirtintų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų Užsakymų istorijos duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, Pardavėjus, kurių prekes įsigyjate ir (arba) atsižvelgdami į kitus Pirkėjams būdingus požymius (pavyzdžiui, gimimo metus, gyvenamąją vietovę / miestą ar kt.).

Pavyzdžiui, automatizuota asmens duomenų analizė gali būti atliekama ir siekiant suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams, pavyzdžiui, jeigu nuspręsime tą dieną visiems švenčiantiems gimtadienius suteikti tam tikras nuolaidas ir pan.

Esant poreikiui taip pat galime nuspręsti atlikti automatizuotą Užsakymų istorijos duomenų analizę ir statistikos ir rinkos tyrimų tikslais (apie duomenų tvarkymą minėtu tikslu plačiau Politikos IV skyriuje).

Norime pabrėžti, kad registruodamiesi Prekyvietėje, Jūs neprieštaraujate, kad Jūsų asmens duomenys, įskaitant Užsakymų istorijos duomenis, būtų naudojami ir tvarkomi aukščiau aptartais tikslais, tarp jų – duomenų analizės. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Mes siekiame, kad šie veiksmai patobulintų Prekyvietės veikimą, prisidėtų prie prekių pasirinkimo, aptarnavimo kokybės, apsipirkimo patirties gerinimo, geresnio ir tikslesnio programos dalyvių poreikių tenkinimo.  

III. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME TEIKDAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS PASIŪLYMUS?

Jeigu susikurdami Paskyrą arba užsakydami prekes Jūs sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Trobos.lt tvarkys Jūsų asmens duomenis, teikdama Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., naujienlaiškius, informaciją apie Prekyvietės ir (ar) Pardavėjų teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt.  

Taip pat Jūs galite atskirai užsisakyti naujienlaiškius internetiniame puslapyje, pateikę savo el. paštą.

Pasiūlymus ir informaciją teikiami Jūsų Paskyroje bei el. paštu.  

Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu mūsų turimais Jūsų suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

3.1. Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas  

Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi duomenys:

 • Duomenys: Jūsų vardas (jei tvarkome), el. pašto adresas (jei tvarkome), telefono numeris (jei tvarkome), adresas (jei tvarkome)
 • Tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
 • Tvarkymo terminas: Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba bet kada jos atsisakyti.

Jums nesutikus gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, Jūs savo Paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat pasiūlymus ir akcijas, tačiau jokių reklaminių pranešimų Jums neteiksime ir nesiųsime.

3.2. Asmeninių pasiūlymų teikimas  

Jeigu susikurdami Paskyrą arba užsakydami prekes Jūs sutikote gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojami šiuo tikslu Trobos.lt, siekdama kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkys ne tik šios Politikos 3.1 dalyje nurodytus duomenis, bet papildomai analizuos ir naudos Jūsų Užsakymų duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys

 • Duomenų kategorijos: Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, Užsakymų duomenys, Užsakymų data ir laikas, prekių ir Pardavėjų pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina, perkamiausių prekių kategorijos, prekių ženklai, apsipirkimo dažniai, vidutinės Užsakymų sumos ir panaši išvestinė, mūsų sugeneruojama, informacija, remiantis Užsakymų istorijos duomenimis), taip pat Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kad Jūsų asmens ir Užsakymų istorijos duomenys (pirktos prekės, jų kainos, pirkimo vieta ir pan.) būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.
 • Duomenų tvarkymo terminas: Kol neatšaukiate savo sutikimo dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus (įskaitant Pardavėjų pasiūlymus), mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir (arba) Užsakymų duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus mūsų ir mūsų Pardavėjų pasiūlymus bei kitą informaciją.  

Pavyzdžiui, atsižvelgdami į Jūsų Užsakymų istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Mes galime Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar Pardavėjų organizuojamus žaidimus, loterijas ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų ar gauti kitokių naudų. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis naudosime siekdami organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, t. y. Jus įtraukti į žaidimus, loterijas, nustatyti laimėtoją, įteikti prizus ir pan., atsižvelgiant į konkretaus žaidimo ar loterijos taisykles. Tačiau, bet kokiu atveju, Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus atliksime mes. Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Jūsų pateiktais kontaktais.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Asmeninius pasiūlymus mes teikiame paskyroje ir Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis ar kitais anketoje nurodytais būdais.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti.  

IV. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME TEIKDAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS PASIŪLYMUS?

Trobos.lt nuolat deda visas pastangas, kad Prekyvietėje prekes siūlančių Pardavėjų prekių asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų Pirkėjų poreikius.  

Siekdami užtikrinti tinkamus ir teisingus sprendimus veiklos vystymui, mes analizuojame mūsų pasiūlymų, nuolaidų, kitų privalumų bei siūlomo asortimento aktualumą Pirkėjams, jų poreikių tenkinimą, pirkėjų elgesį Prekyvietėje.  

Statistikos, rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys

 • Duomenys: Gyvenamoji vietovė/miestas, Užsakymų istorijos duomenys  
 • Tvarkymo teisinis pagrindas: Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek mūsų verslui.
 • Tvarkymo terminas: 3 (trys) metai.  

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų Pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, pristatymo būdai atsižvelgiant į mūsų Pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan.  

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.  

V. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME NAGRINĖDAMI JŪSŲ UŽKLAUSAS?

Per savo paskyrą, gyvai susirašinėdami su konsultantais Prekyvietėje, ar kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, pateikdami mums užklausas, skundus, prašymus ar atsiliepimus (toliau – Užklausa) kartu Trobos.lt pateikiate ir Užklausoje nurodytus asmens duomenis.

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate teikdami Užklausą, mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant apginti mūsų teisinius interesus (ginčo su mūsų klientais ar Pardavėju atveju ar pan.). Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų Užklausų metu: nenurodyti asmens kodo, asmens duomenis nurodyti tik minimaliai.

Užklausų duomenys

 • Duomenys:  
  • Jūsų pateikta Jus identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite.
  • Jūsų pateiktos Užklausos turinys.
  • Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., Užsakymo informacija, sąskaita, prekių nuotraukos ir pan.
 • Tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį pateikiate mums teikdami Užklausas.
 • Tvarkymo terminas: 1 metai nuo Užklausos išsprendimo dienos.

Užklausos telefonu (Infolinija) ir susijusių duomenų tvarkymas

Jums paskambinus į Trobos.lt infoliniją (toliau – Infolinija), siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, pokalbį įrašysime ir tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis, tarp kurių gali būti ir duomenų apie Jūsų Užsakymų istoriją. Šis pokalbis telefonu bus įrašytas. Apie pokalbio įrašymą informuosime iš karto Jums paskambinus į Infoliniją. Jei nesutinkate, kad pokalbis telefonu būtų įrašytas, prašome pasinaudoti kitais mūsų siūlomais Užklausų sprendimo būdais.  

Jei pokalbio metu pateiksite asmens duomenų, pavyzdžiui savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, mes juos naudosime tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų nuomonę bei pasiūlymus mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tokiu atveju teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens kodo ar kitų jautrių duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik minimaliai, tiek kiek paprašys konsultantas.

Jeigu siekiant išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti tyrimą, mes Jūsų užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais kitais Jūsų duomenimis, pavyzdžiui, su Paskyros duomenimis, Užsakymų istorija ir kita.

VI. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS LANKANTIS INTERNETO SVETAINĖJE?

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Trobos.lt gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba lankytojų sutikimo pagrindu.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

VII. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS DALYVAUNANT ŽAIDIMUOSE, AKCIJOSE, KONKURSUOSE?

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba Pardavėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu Jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikdami prizus, laimėjimus, jus identifikuoti.

Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, telefono Nr., kitus žaidimo / akcijos / konkurso taisyklėse nurodytus duomenis). Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Teisės aktų nustatytais atvejais mes privalėsime apie prizą informuoti kompetentingas institucijas (pvz., mokesčių inspekciją).

VIII. IŠ KUR GAUNAME DUOMENIS APIE JUS?  

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų: Jums susikuriant Paskyrą, naršant Prekyvietėje, pateikiant Užsakymus, atsiunčiant Užklausą, kreipiantis telefonu ir pan.

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis, kuriuos mums pateikia kiti Prekyvietės Pirkėjai, pavyzdžiui, tais atvejais, jeigu nori Jums padovanoti Pardavėjų siūlomas prekes ar nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą.

IX. KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS?

Be aukščiau nurodytų atvejų, Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda mums administruoti Prekyvietę, pristatyti prekes, teikti konsultacijas, vystyti Prekyvietės ar Programėlės funkcionalumus, atlikti tiesioginę rinkodarą.  

Tokiais gavėjais taip pat gali būti duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl., hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai, reklamos (įskaitant internetinės reklamos), tiesioginės rinkodaros, pranešimų išsiuntimo, administravimo paslaugų teikėjai, skambučių centro paslaugų teikėjai, statistikos, rinkos tyrimų ar verslo analitikos, kitų paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.  

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.  

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads bei mūsų Slapukų politikoje.

X. KOKIOSE JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Tam tikros elektroninėje parduotuvėje naudojamos programos (pvz., el. laiškų siuntimui skirta programa) gali būti sukurtos tiek Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau – EEE), tiek ir už EEE ribų veikiančių subjektų, vadinasi, mums naudojantis jų funkcionalumu ir paslaugomis, atitinkamai ir Jūsų duomenys gali būti prieinami ir ne EEE subjektams.  

Be to, tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek EEE, tiek ir už EEE ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Daugiau informacijos galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Taip pat, taikysime Reglamente numatytas apsaugos priemones, siekdami užtikrinti tokio perdavimo teisėtumą, pvz. standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos. Su detalesne informacija apie taikomas apsaugos priemones galite susipažinti kreipęsi el. paštu: dpo@trobos.lt.

XI. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti. Teisės netaikomos Pirkėjams – juridiniams asmenims.

11.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.  

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate susikūręs Paskyrą, Jūs galite bet kada savo Paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz., patikrinti aktualią registracijos informaciją, kontaktinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus, Užsakymų istoriją).

Jeigu šioje Politikoje ir Paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais būdais.

11.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.  

Savo duomenų pakeitimus ar patikslinimus Jūs galite atlikti Paskyroje arba susisiekdami su mumis.  

11.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.  

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.  

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti keisdami sutikimų nustatymus savo Paskyroje arba susisiekę su mumis.  

Jums atšaukus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus ir būti profiliuojamu, mes nutrauksime per 5 (penkias) darbo dienas.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes, Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytus duomenis sunaikiname arba patikimai nuasmeniname.  

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

11.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.  

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (www.vdai.lrv.lt).  

Prieš teikiant oficialų skundą, mes siūlome kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.

11.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais (teisė prieštarauti)

Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti) su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi mūsų teisėtų interesų pagrindų. Jums išreiškus tokį prieštaravimą, mes įvertinsime Jūsų pateiktus argumentus ir nustatysime, ar Jūsų teisės ir laisvės konkrečiu atveju yra viršesnės už mūsų teisėtus interesus.  

11.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@trobos.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.  

Jeigu Jūs pasirinkote ištrinti Paskyrą ir jos duomenis, tada šį Jūsų prašymą įvykdysime per kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per terminą, nustatytą duomenų subjektų teisių įgyvendinimui, ištrindami duomenis arba juos patikimai nuasmenindami.   

Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal galiojančius teisės aktus ši Jūsų teisė nėra absoliuti. Pavyzdžiui, teisės aktai mus įpareigoja saugoti sudarytas sutartis, išrašytas sąskaitas – net ir pareikalavus ištrinti asmens duomenis, kai kurių duomenų ar dokumentų ištrinti negalėsime. Tad kiekvienu atveju, gavę Jūsų prašymą, mes jį analizuosime ir pateiksime Jums atsakymą dėl galimybės ištrinti arba nuasmeninti Jūsų prašomus duomenis.  

11.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų teikiamų patogumų ir privalumų.  

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@trobos.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.  

11.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą / sutartį su Jumis ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.  

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@trobos.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

11.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti Jūsų tapatybe. Šiuo tikslu mes galime prašyti nurodyti aktualius registracijos duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais mūsų turimais Jūsų duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti autentifikacinį pranešimą trumpąja žinute arba el. paštu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar Jūsų prašymų skaičių, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami.

11.10. Kaip galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

 • elektroniniu paštu dpo@trobos.lt
 • skambindami į Infoliniją nemokamu telefonu +370 700 77098 (darbo laikas 08:00 iki 22:00).

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys:

 • el. pašto adresas – dpo@trobos.lt
 • pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika
 • laišką adresuokite taip: UAB „Trobos“, Duomenų apsaugos pareigūnui.

XII. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Tais atvejais, kai duomenų saugojimas terminas yra nenurodytas šioje Politikoje, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys rezervinėse, atsarginėse kopijose, kurios daromos siekiant užtikrinti informacijos saugumą, vientisumą, bus saugomi dar tam tikrą laiką po šioje Politikoje nurodyto saugojimo termino pabaigos ir po to ištrinami, t. y. „užrašomi“ kitais duomenimis.  

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname ir/arba patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:

a) būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;

c) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

XIII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika galioja nuo 2020-11-01, Politikos versija Nr. 1.0. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją Prekyvietėje, prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.